Ποιος μαθησιακός τύπος είσαι; (Learning Styles)

Νέα

Ποιος μαθησιακός τύπος είσαι; (Learning Styles)

 

Η διαφορετικότητα του χαρακτήρα του καθενός από εμάς αποτελεί αυτό το στοιχείο που μας κάνει μοναδικούς και είναι επιστημονικά αποδεδειγμένη και ευρέως αποδεκτή. Έτσι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο κάθε μαθητής είναι ένα άτομο με διαφορετικό στυλ μάθησης(learning style). Επίσης, ο κάθε μαθητής επεξεργάζεται με τον τρόπο του τις πληροφορίες που του του μεταδίδονται αναπτύσσοντας  εκείνες τις τεχνικές που τον βοηθούν περισσότερο για το βέλτιστο αποτέλεσμα που είναι η μεταγνώση και η μάθηση. Αποκωδικοποιώντας και γνωρίζοντας τον μαθησιακό τύπο προσαρμόζουμε τις μεθόδους διδασκαλίας μας υπέρ του μαθητή.

Οι μαθησιακοί τύποι που σκιαγραφούνται παρακάτω σας βοηθούν να καταλάβετε σε ποιον ανήκετε κάτι που σίγουρα θα συμβάλει στο να ανταπεξέλθετε και να αφομοιώσετε καλύτερα τις γνώσεις που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο δημοφιλείς μαθησιακοί τύποι.

ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τα οπτικά ερεθίσματα τον βοηθούν στην μάθηση καθώς είναι ο τύπος που του αρέσει περισσότερο να βλέπει από το να ακούει. Τα διαγράμματα, τα σκίτσα και οι φωτογραφίες τον βοηθούν πολύ στην κατανόηση του μαθήματος. Επίσης ένα σημαντικό εργαλείο για τον οπτικό τύπο είναι η υπογράμμιση με χρώματα καθώς λειτουργεί η φωτογραφική του μνήμη.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Ένα προσόν του ακουστικού τύπου είναι ότι ακολουθεί με ακρίβεια τις οδηγίες που του δίνονται λεκτικά και τις μαθαίνει ευκολότερα  όταν ακούει τις πληροφορίες της γνώσης δυνατά. Οι περισσότεροι ακουστικοί τύποι απολαμβάνουν το προνόμιο να μαθαίνουν ευκολά ξένες γλώσσες. Επίσης, είναι καλό για τον ακουστικό τύπο να διαβάζει, να ηχογραφεί το μάθημα(δυνατότητα στο online), να συζητάει για τις νέες πληροφορίες  καθώς και να μελετά ακούγοντας μουσική που είναι μια πολύ ευχάριστη διαδικασία.(Listening, movies, talks).

ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Η βιωματική μάθηση είναι ο καλύτερος τρόπος για αυτόν τον μαθησιακό τύπο καθώς είναι δύσκολο να διατηρήσει την προσοχή του όταν δεν είναι ενεργός. Οι αισθήσεις είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην επίσπευση της μάθησης του καθώς μέσα από την κίνηση αποκωδικοποιεί την γνώση και την κάνει κτήμα του. Όσον αφορά την αγγλική γλώσσα οι νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα η virtual reality (V.R.) λειτουργούν ως καταλύτες στη μάθησή του. Οι κιναισθητικοί μαθητές μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα όταν τους επιτρέπεται να κάθονται όπως επιθυμούν στο θρανίο τους φυσικά να κινούνται την ώρα του μαθήματος (όσο είναι εφικτό ) ή να κάνουν συχνά διαλείμματα που περιλαμβάνουν κίνηση. Επίσης η αλλαγή χώρου μελέτης τους βοηθά να συγκεντρώνονται καλύτερα.

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αναλυτικός και επεξηγηματικός μπορεί να λειτουργήσει όταν το μάθημα ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία χωρίς ιδιαίτερές αλλαγές που τον βγάζουν από το πρόγραμμά του. Ένας καλός τρόπος μάθησής για τον σειριακό τύπο είναι να έχει τα δεδομένα στη σειρά κάτι που είναι αρωγός στο να τα θυμάται καλύτερα.

ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Βασίζετε κυρίως στον ολιστικό τρόπο μάθησης μελετώντας τα δεδομένα σφαιρικά συνδέοντάς τα μεταξύ τους προς όφελος του χωρίς οι άλλοι να αντιλαμβάνονται πως το κάνει. Η περίληψη καθώς επίσης και η σύνδεση των  νέων πληροφοριών με την προϋπάρχουσα γνώση τον βοηθούν στη διαδικασία της μεταγνώσης που ο ίδιος μπορεί να χειριστεί κατά στον βέλτιστο βαθμό.