Ολιστική εκμάθηση Αγγλικών μέσα από την θεατρική αγωγή και τα παιχνίδια ρόλων – Theatre Education and role-play games

Νέα

Ολιστική εκμάθηση Αγγλικών μέσα από την θεατρική αγωγή και τα παιχνίδια ρόλων – Theatre Education and role-play games

 

Με το πέρασμα των χρόνων έχουν εκφραστεί πολλές απόψεις όσον αφορά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Πέρα από τις κλασικές μεθόδους διδασκαλίας, σε αυτό το κείμενο θα εξετάσουμε πώς με τη θεατρική αγωγή και το παιχνίδι (role-play) μπορεί η εκμάθηση της γλώσσας να γίνει ευχάριστη, αλλά συγχρόνως αποδοτική και προς όφελος του μαθητή διαδικασία.

Συμμετέχοντας σε θεατρικά δρώμενα το παιδί αναπτύσσει τις δεξιότητές του σε πολλούς τομείς.
Όσον αφορά την επικοινωνία, μαθαίνει να αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του εξελίσσοντας τη συνεργασία, αλλά και τον σεβασμό, καθώς θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες επιτρέποντας στους συμμαθητές του να έχουν το χώρο τους. Παράλληλα επιτυγχάνεται μια βιωματική προσέγγιση της γνώσης αναπτύσσοντας την κριτική του σκέψη, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την προώθηση της γνώσης.

 

Μια επιπλέον σημαντική πλευρά αυτής της διαδικασίας είναι ότι το παιδί αναπτύσσει την φαντασία του αναδεικνύοντας την προσωπικότητά του. Του δίνεται η ευκαιρία να εκφραστεί, να ανακαλύψει τα ταλέντα του και να αισθανθεί αυτόνομο και δημιουργικό. Επαναξιολογεί τις προσωπικές του πεποιθήσεις απολαμβάνοντας την γνώση που του μεταφέρεται χωρίς να είναι παθητικός, αλλά καθόλα ενεργητικός παράγοντας, σε ένα μάθημα πέρα από τα παραδοσιακά πλαίσια.

Επίσης, μια άλλη παράμετρο είναι τα παιχνίδια των ρόλων (role-play), στα οποία οι μαθητές καλούνται να αναπαραστήσουν μια κατάσταση που είναι προσομοίωση της πραγματικής ζωής. Έτσι, συμμετέχουν βιωματικά στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, κάτι που τα καθιστά ικανά να μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε πραγματικές συνθήκες όταν χρειαστεί, και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση στον κόσμο έξω από το μάθημα.
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι η θεατρική αγωγή και τα παιχνίδια ρόλων είναι καινοτόμες μέθοδοι εκμάθησης αγγλικών που επιτρέπουν στο παιδί να έχει τον έλεγχο,αποτελώντας μια ευχάριστη αλλαγή από το κλασικό μάθημα, του οποίου η αξία βεβαίως είναι ανεκτίμητη σε βάθος χρόνων.