Μαθητοκεντρική διδασκαλία- Student-centered teaching

Νέα

Ο πραγματικός σοφός δάσκαλος δεν είναι αυτός που σε σπρώχνει στον οίκο της σοφίας, αλλά αυτός που σε οδηγεί στο κατώφλι του μυαλού σου!

Χαλίλ Γκιμπράν

 

Μαθητοκεντρική είναι η διδασκαλία σύμφωνα με την οποία ο δάσκαλος σέβεται απόλυτα την την προϋπάρχουσα γνώση του μαθητή, τις δεξιότητες του, τις τάσεις και τις πεποιθήσεις του, που συνθέτουν την προσωπικότητα του. Έχοντας αυτά ως δεδομένα, ο δάσκαλος γίνεται αρωγός προκειμένου να χτίσει την περαιτέρω γνώση του μαθητή βασιζόμενη πάντα πάνω στην ιδιοσυγκρασία του εξελίσσοντας ταυτόχρονα την προσωπικότητά του. Έτσι, ο μαθητής εμπλέκεται ενεργά στη μάθησή του, εκφράζει τους προβληματισμούς του μέσα από τον ελεύθερο λόγο (speaking) αλλά και τον γραπτό (writing).
Όσον αφορά τη διαδικασία της μεταγνώσης, ο δάσκαλος έχει τον ρόλο του καθοδηγητή παρέχοντας τα εργαλεία αλλά και του παρατηρητή επεμβαίνοντας όπου θεωρεί απαραίτητο. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο μαθητής να γίνεται πιο υπεύθυνος διαμορφώνοντας και αναπτύσσοντας τις κατάλληλες τεχνικές που τον οδηγούν στην κατάκτηση της γλώσσας.
Επιλέγοντας λοιπόν την μαθητοκεντρική διδασκαλία, απολαμβάνουμε το προνόμιο να βλέπουμε τους μαθητές μας να εξελίσσονται σε αυτόνομες μονάδες (student’s autonomy) κατακτώντας τους στόχους τους και να εφοδιάζονται με το προσόν της εκμάθησης των αγγλικών.