Η αξία της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ως εργαλείο επικοινωνίας και αυτοβελτίωσης

Νέα

Η αξία της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας ως εργαλείο επικοινωνίας και αυτοβελτίωσης

Η παγκοσμιοποίηση είναι πλέον μια πραγματικότητα στις ζωές μας που καθιστά επιτακτική την ανάγκη να είμαστε πολύγλωσσοι. Επίσης η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι μια αναγκαιότητα, καθώς αποτελεί το μέσω σύνδεσής μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Παράλληλα, είναι μια ευχάριστη διαδικασία που μας κρατά ενεργούς βελτιώνοντας την προσωπικότητά μας καθώς αποκτούμε νέες δεξιότητες.

Αναμφίβολα η γνώση και η ευχέρεια σε κάποια γλώσσα αποτελεί πλεονέκτημα σε επαγγελματικό επίπεδο. Ιδιαίτερα η αγγλική γλώσσα, που κατέχει τα πρωτεία, θεωρείται δεδομένο προσόν για την ένταξή μας σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Σημαντικό είναι εδώ να αναφέρουμε ότι κάθε εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει αγγλικά έτσι ώστε να διευκολύνεται η ομαλή του συνεργασία με αλλόγλωσσους συναδέλφους στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.

Όσον αφορά την κοινωνικότητά μας, έχουμε την ευκαιρία να γνωρίζουμε νέους πολιτισμούς και να επικοινωνούμε με ανθρώπους που ζουν και σκέφτονται διαφορετικά. Εκτιμώντας λοιπόν την διαφορετικότητα, οι προκαταλήψεις παραμερίζονται και η στάση μας απέναντι στην κοινωνία γίνεται πιο ανεκτική καθώς κατανοούμε τον κόσμο πέρα από τα δικά μας σύνορα.

Σε προσωπικό επίπεδο, η ενασχόλησή μας με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας αποτελεί στοιχείο τόνωσης της αυτοπεποίθησής μας. Αυτό γίνεται περισσότερο αισθητό όταν βρεθούμε σε μια ξένη χώρα αφού η διευκόλυνση της επικοινωνίας γίνεται αβίαστα και αισθανόμαστε πολίτες του κόσμου.
Η γλωσσομάθεια είναι μια συνεχής επιμόρφωση που διευρύνει τον πνευματικό μας ορίζοντα (broaden our horizons/mind) ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή μας σε όλους τους τομείς της ζωής μας.